Współpraca


FIRMY BUDOWANO-WYKONAWCZE

Firmy budowlano - wykonawcze

Nawiążemy współpracę z firmami budowlano-wykonawczymi specjalizującymi się:

  • w wykonywaniu robót termoizolacyjnych (docieplenia),
  • w produkcji stolarki okiennej i drzwiowej,
  • w wykonywaniu robót instalacyjnych (kotłownie, układy ogrzewania, ciepłej wody, wentylacji, klimatyzacji).
Proponowany charakter współpracy umożliwia:
  • zwiększenia sprzedaży własnych usług (robót),
  • uzyskiwanie dodatkowych dochodów poza podstawową działalnością firmy.
Firmy zainteresowane współpracą prosimy o przesłanie informacji na temat świadczonych usług ( biuro@progressus.pl ) lub kontakt telefoniczny z naszym biurem.