O nas


Biuro Analiz, Projektów i Wdrożeń PROGRESSUS
jest dynamicznie rozwijającą się firmą świadczącą usługi w zakresie przygotowania inwestycji. Nasze Biuro specjalizuje się:
 • w budowie, remontach oraz termomodernizacji budynków,
 • we wdrażaniu rozwiązań technicznych ograniczających koszty zużycia nośników energii,
 • w dostosowaniu budynków do obowiązujących wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej,
 • w inwestycjach proekologicznych, w tym wykorzystujących odnawialne źródła energii.
Świadczymy ponadto usługi z zakresu konsultingu ekonomicznego i technicznego polegające na:
 • pozyskiwaniu finansowania na realizację projektów,
 • sporządzaniu analiz, opinii i ekspertyz w przedmiotowym zakresie naszej działalności.
Kompleksowe usługi świadczone przez nasze Biuro pozwalają na sprawne przeprowadzenie inwestycji budowlanych i remontowych w obiektach produkcyjnych, mieszkalnych i użyteczności publicznej. Ponadto, na korzystnych warunkach finansowych, możliwe jest przeprowadzenie modernizacji instalacji: ogrzewania, ciepłej wody, wentylacji, klimatyzacji oraz elektrycznych.

Wśród naszych klientów znajdziecie Państwo wiele podmiotów sektora samorządowego jak również krajowe firmy o uznanej pozycji rynkowej.
Dbając o wysoki poziom świadczonych usług zatrudniamy osoby o dużym doświadczeniu zawodowym, posiadające wymagane uprawnienia. Nasza firma posiada także ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności.


Ciekawostki, fakty
 • Działamy na rynku 1997 roku, stale poszerzając zakres świadczonych usług,
 • Nasze Biuro jest dwukrotnym laureatem konkursów "Sprawdzony Audytor", zorganizowanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach,
 • Dla naszych klientów:
  • przygotowaliśmy modernizację obiektów o kubaturze ponad 600.000 m3,
  • pozyskaliśmy ponad 20 milionów złotych preferencyjnych środków finansowych.