Konsulting finansowy i techniczny


FINANSOWANIE PROJEKTÓW
OCENY, EKSPERTYZY, PRZEGLĄDY OKRESOWE BUDYNKÓW
POZOSTAŁE USŁUGI

Finansowanie projektów

Oferujemy pomoc w zakresie pozyskania finansowania na realizację różnych przedsięwzięć gospodarczych, w tym w szczególności dla zadań inwestycyjnych.

Posiadamy aktualne informacje nt. programów krajowych oraz współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Wypracowane przez nas metody działania pozwalają możliwie wcześnie określić szansę uzyskania dofinansowania w postaci dotacji lub preferencyjnej pożyczki.
Naszym klientom proponujemy optymalne i sprawdzone rozwiązania czego potwierdzeniem są dotychczasowe osiągnięcia naszej firmy w zakresie pozyskanych środków finansowych.

Dla klientów, którzy nie mogą uzyskać dofinansowania w formie preferencyjnej oferujemy pomoc w uzyskaniu komercyjnych kredytów bankowych.

W ramach świadczonych usług przygotowujemy niezbędną dokumentację, w tym:

 • wnioski o dofinansowanie z funduszy krajowych oraz programów UE
 • wnioski kredytowe,
 • analizy ekonomiczno - finansowe,
 • biznes plan lub studium wykonalności projektu,
 • inną dokumentację wymaganą przy ubieganiu się o dofinansowanie.
Dzięki naszym usługom:
 • zwiększycie szansę uzyskania dofinansowania do realizowanego projektu,
 • obniżycie Państwo koszty finansowania inwestycji dzięki wykorzystaniu preferencyjnych środków finansowych,
 • zrealizujecie zamierzenia gospodarcze w miejscach, gdzie do tej pory to było niemożliwe ze względu na brak posiadanych zasobów finansowych.

Oceny, ekspertyzy, przeglądy okresowe budynków


W ramach świadczonych usług:
 • wykonujemy opinie i ekspertyzy w zakresie rzeczoznawstwa budowlanego,
 • opracowujemy świadectwa charakterystyki energetycznej budynku (tzw. certyfikaty energetyczne),
 • doradzamy w sprawach remontów budynków produkcyjnych, mieszkalnych i użyteczności publicznej,
 • prowadzimy przeglądy okresowe budynków zgodnie z art. 62 Ustawy Prawo Budowlane.

Pozostałe usługi

W ramach świadczonych usług wykonujemy ponadto:
 • analizy specyficzne dotyczące różnych przedsięwzięć gospodarczych,
 • analizy wpływu realizacji projektu na wyniki finansowe,
 • plany finansowe oraz prognozy wyników,
 • biznesplany,
 • studia możliwości i wykonalności projektów,
 • inne opracowania o charakterze analitycznym lub planistycznym.